O škole Dokumenty Mapa Novinky Jedálny lístok Kalendár Štatistika Napíšte nám Prihlásenie
Navigácia
Pondelok 24. 11. 2014
Počet návštev: 354507

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 24.11.2014)
Rastislav Polák (VIII.A)

Kalendár

Vitajte na stránkach našej školy

                                                                              

  Dozviete sa o nás veľa zaujímavého.

Novinky

 • Milí rodičia a starí rodičia !

             Srdečne Vás pozývame na

 • SME V ŠKOLE

                                                 http://i.sme.sk/cdata/9/64/6400649/sme_v_skole.gif

  Cieľom projektu SME V ŠKOLE je sprostredkovať vedomosti zábavnou a tvorivou formou pomocou denníka SME. Zapojení žiaci dostanú pracovné zošity, ktoré sú spracované na rôzne predmety a témy (slovenský jazyk a literatúra, zemepis, občianska náuka, informatika, environmentálna výchova, dopravná výchova, chémia a iné). V pracovnom zošite sa okrem odborného textu, ktorý je v súlade s učebnými osnovami, nachádza aj množstvo úloh interaktívneho charakteru, pri ktorých žiaci využívajú ako pomôcku denník SME. Účasť na projekte je pre školy bezplatná.

 • 5. 11. 2014

  Jednou z aktivít vytvárania predpokladov u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse svojho regiónu, prírody, tradičnému ľudovému umeniu a spoznávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov bola aj návšteva lipovského salaša. V rámci záujmového útvaru Poznávanie a ochrana prírody sme využili danosť regiónu a vybrali sa za jeho poznávaním. Miestny salaš sa nachádza na hornom konci dediny v prekrásnom prírodnom prostredí. Srdečne nás privítal pán bača, ktorý je aj aktívnym členom miestneho ľudového súboru mužskej skupiny. Ovce sa kľudne pásli neďaleko salaša a my sme obdivovali poľovnícku a gazdovskú izbu i ľudovoumelecké výrobky. Pán Juda nám ukázal ľudové nástroje- fujaru, píšťaly, ktoré boli vyrobené zo šípkového a bazového dreva, ľudové kroje, vyrezávané a maľované taniere, lyžice, varechy, črpáky, krčahy, valašky. V jeho zbierke nechýbajú spiežovce (zvonce pre ovce) - od najmenších po tie najväčšie. Keď sme začuli hru na fujare, presvedčili sme sa, že bez dotyku človeka ostávajú hudobné nástroje predsa len mŕtve a že ich duša skutočne ožíva až zovretím prstov hráča, jeho teplým dychom. Na vyskladanej ,,spiežovcovej“ klaviatúre, píšťalách sme predviedli majstrovstvo hry na nástoji aj my.

 • 24. 10. 2014

  Pre rodičov, starých rodičov a priateľov sme otvorili ,,dvere našej školy" dňa 24. októbra. Všetci mali možnosť slobodne nazrieť do všetkých miestností, do vyučovacieho procesu a stať sa jeho účastníkom. Žiaci ukázali čo vedia, učitelia predviedli svoje majstrovstvo, metódy, pomôcky a informačno kominikačné technológie, ktoré využívajú. Rodičia a starí rodičia zasadli do lavíc a zaspomínali si na školské časy, vyskúšali interaktívnu tabuľu, tablet, ba dokonca sa stali na chvíľu aj učiteľmi. A nebolo to jednoduché. smiley   Vedenie školy, učitelia, žiaci ďakujú tým, ktorí si našli čas a prišli.