O škole Dokumenty Mapa Novinky Jedálny lístok Kalendár Štatistika Napíšte nám Prihlásenie
Navigácia
Štvrtok 26. 5. 2016
Počet návštev: 521468

Narodeniny a meniny

Zajtra (Piatok 27.5.2016)
Patrik Haladej (I.A)
Mgr. Iveta Rennerová
Pozajtra (Sobota 28.5.2016)
Viliam Gruľ (VIII.A)

Vitajte na stránkach našej školy

                                                                              

 

                         Čo sa u nás deje? Kliknite na ,,Novinky" v hornej lište .

 

 

 

 

 

Novinky

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Lipovce oznamuje,

   že v čase od  30.4.2016 do 31.5.2016,

  prijíma žiadosti na predprimárne vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov

 • Vzdelávací program Stroj na jednotky je  atraktívnou a modernou formou domáceho precvičovania žiakov v oblasti jazykov a matematiky. Je určená žiakom od 2. ročníka ZS až po 9. ročník ZŠ. V dnešnej uponáhľanej dobe, keď sa rodičia často spoliehajú na médiá, má práve takéto domáce precvičovanie svoje opodstatnené miesto. Celá táto "hra" pripomína domáceho doučovateľa, ktorý ani tak veľa nestojí a máte ho stále doma vo svojom počítači. Je to dobrý nástroj na samoučenie žiakov bez toho, aby ste s tým mali nejaké starosti. Môžu si tu precvičiť slovenský či anglický jazyk, alebo matematiku.

 • 11. 5. 2016

  V každodennom živote sa naši žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti alebo cestujúci v autobuse.

  Okrem pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti aj prostredníctvom školy.

 • Dňa 3.5.2016 v rámci projektu Hravo ži zdravo navštívila našu školu odborníčka z Regionálnej hygieny a žiakom 5.-7.ročníka priblížila prostredníctvom prednášky zdravý spôsob stravovania. Už v úvode všetkých milo privítala a zdôraznila dôležitosť raňajok.Žiaci sa v jej prítomnosti mohli naraňajkovať aby pochopili, že raňajky majú byť základom každého dňa. Okrem toho sa dozvedeli cenné informácie prospešné pre svoje zdravie.

 • Pozývame rodičov na triedne aktívy, ktoré sa uskutočnia dňa 9.5. 2016  formou konzultačných hodín  v čase od 13:00 do 16:00 hod

 • 25. 4. 2016

  Dňa 22.4.2016 sa naši žiaci Marek Jajčišin (9.A) a Martina Imrichová ( 7.A) zúčastnili prírodovednej súťaže " Mladý priateľ lesa", kde si preverili svoje vedomosti z oblasti botaniky a zoológie. Súťažiaci museli absolvovať test pozostávajúci z 20 otázok a úspešne zvládnuť praktickú časť z poznávania stôp lesnej zveri, drevín a húb. Nezískali sme síce žiadne cenné miesto, ale nadobudli viac poznatkov z oblasti lesníctva.

 • V rámci Dňa Zeme sme so žiakmi 3. až 9.ročníka vytvorili plagáty venované ochrane planéty Zem. Takto sme dali našej modrej planéte vedieť, že jej osud nám nie je ľahostajný. Naše diela ohodnotili žiaci 1. a 2. ročníka spolu s vytvorenou komisiou učiteľov a zamestnancov školy. Každý plagát mohol získať 160 bodov. Víťazom sa stala trieda 5.A, ktorej blahoželáme. Všetky diela boli nádherné a vystihovali podstatu Dňa Zeme. Výsledky jednotlivých tried:

 • Celý týždeň sa pani učiteľky a deti z materskej školy pripravovali na výnimočný sviatok našej planéty „Deň Zeme“. Rozprávali sa o ekologických pravidlách a o spôsoboch ako si našu Zem uchrániť. Naučili sa triediť odpad, robili pokusy s vodou a vyrábali zvieratká a rastliny z odpadových materiálov. V piatok všetky poznatky a výrobky využili pri kreslení na školskom dvore, kde vznikla obrovská zemeguľa. Bol to zábavný a poučný týždeň.

 • 24. 4. 2016

  V rámci dňa Zeme 22.4.2016 sme spolu so žiakmi I.a II. stupňa upravili spoločnými silami areál školy, vyčistili park, upratali okolie multifunkčného ihriska, parkovísk a okolie jednotlivých pavilónov. V rámci krúžku " Svet poznania" dievčence pod vedením p. uč. Mgr. I. Michalíkovej popresádzali kvety v škole, vytvorili nástenku zameranú na ochranu našej planéty Zem. Žiaci 3.-9. ročníka vytvorili pod vedením p. uč. Ing. R.Pribulu a uč. Mgr. I.Michalíkovej k sviatku "Dňa Zeme " plagáty venované ochrane ŽP. Pevne veríme, že si tento krásny sviatok o rok opäť pripomenieme a prispejeme tak k lepšej ochrane našej planéty Zem.

 • Vyhodnotenie zberu v súťaži Recykluj a vyhraj v rámci našej školy

  Ubehlo pár mesiacov, odkedy sme začali zbierať obaly z výrobkov SABI. Pomáhali nám pritom rodičia, starí rodičia, rodina, či súrodenci. Spoločnými silami sme sa dopracovali ku konkrétnym výsledkom, ktoré si môžete prezrieť na stránke našej školy,aby ste mali prehľad, ako sa nám darilo v školskom roku 2015/2016. Najúspešnejším zberačom gratulujeme, tým menej úspešným prajeme veľa síl, aby v budúcom školskom roku nazbierali čo najviac výrobkov SABI.